You are not logged in. (Login)
 
 
 
 
 
Skip LoginSkip Main Menu

Main Menu

Skip ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่

ท่านเข้าเยี่ยมชมเป็นคนที่

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

การสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

(เทคนิควิธีสอนห้องเรียนออนไลน์)

aaaa

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

ข่าวและประกาศ

Picture of พัชรีย์ พรมแก้วงาม
การทดลองใช้บทเรียนออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
by พัชรีย์ พรมแก้วงาม - Sunday, 30 January 2011, 11:55 AM
  ยิ้ม  สวัสดี.. นักเรียน ครูได้เปิดบริการบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์  เรื่องการสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ การฝึกทักษะพิมพ์ดีดด้วยเกมส์คอมพิวเตอร์ และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักเรียนทุกแผนกวิชาที่ต้องการฝึกทักษะ สามารถเข้าเรียน ได้ตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม  2554  โดย login เข้ามาในชื่อ user รหัสนักศึกษา  และรหัสผ่าน password : วันเดือนปีเกิดของนักศึกษา  เห็นด้วย
Picture of พัชรีย์ พรมแก้วงาม
ขอเชิญชวนเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
by พัชรีย์ พรมแก้วงาม - Sunday, 30 January 2011, 11:52 AM
  เห็นด้วย นักศึกษาที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในเรื่อง  การพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดด้วยเกมส์คอมพิวเตอร์ออนไลน์ ...สับสน

Available Courses

  • ภาพหน้าหลักเกม เกมพิมพ์ดีดอังกฤษที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นเกมที่สร้างจากโปรแกรมจาวา มีคุณสมบัติคือ    เป็นเกมพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษของผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะพิมพ์ดีดเกิดความสนุกสนาน และมีสิ่งเร้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้

  • ด้วยเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการนำข้อมูลมาเผยแพร่กันอย่างหลากหลาย ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลในสิ่งที่ต้องการได้ ในระบบเครือข่ายอินทราเน็ต และระบบเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต หรือเปรียบเทียบได้กับห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ ข่าว หรือสิ่งบันเทิง

  • ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศความหมายของคอมพิวเตอร์องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจระบบเครือข่ายเบื้องต้นการใช้อินเทอร์เน็ต


Course categories


Skip แนะนำผู้จัดการองค์ความรู้

แนะนำผู้จัดการองค์ความรู้

ยักคิ้ว  ครูพัชรีย์  พรมแก้วงาม  ยักคิ้ว

  ยิ้ม ตำแหน่ง ครู คศ.1  ยิ้ม

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Today Sunday, 14 February 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29      
Skip ดูนาฬิกาวันนี้

ดูนาฬิกาวันนี้ 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา (กม.5-6) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230
 
 
You are not logged in. (Login)